Phim thuộc thể loại ưa thích – vừa khoa học vưà có yêu tố tâm linh. Nhiều nhà khoa học có định kiến về các tôn giáo, niềm tin tôn giáo. Càng có nhiều kiến thức, mỗi người có khi  lại định kiến nhiều hơn với mọi việc. Họ tự tin một cách thái quá vào chính bản thân – vào những gì họ làm được – và quên đi thế giới vẫn còn nhiều bí ẩn hơn sự hiểu biết của một cá nhân. Mình – vẫn duy trì quan điểm như vậy – và hơi không thích những người ỷ mình có nhiều kiến thức là có quyền áp đặt suy nghĩ lên người khác  – có lẽ suy nghĩ đấy cũng chính là một dạng định kiến chăng.

Một nhà khoa học bị hỏi ngược bởi người yêu mình – một người có niềm tin tôn giáo cũng như nhạy cảm nghệ thuật – đoạn đối thoại yêu thích của mình.

Một bộ phim tuy không thuộc thể loại kinh dị nhưng một số trường đoạn lại gây cho tôi cảm giác hơi sợ (chắc do tôi nhát :P). Có thể do cách quay và phần âm thanh nên.

Advertisements