Một bộ phim thể hiện rõ sự cô đơn của con người trong thời đại công nghệ. Công nghệ càng phát triển – vừa tạo ra những tiện nghi cho con người giúp cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn – lại có mặt trái đẩy con người xa nhau hơn. Họ ít giao tiếp với nhau hơn – họ sống đơn độc hơn.

Tông đỏ là màu chủ đạo của phim – anh nhân vật chính mặc áo sơ mi đỏ miết.

Những câu nói trong phim mà mình rất thích:

Past is a story we tell ourselves – Amy

I think anybody who falls in love is a freak. It’s a crazy thing to do. It’s kind of like a form of socially acceptable insanity. – Amy

We are only here briefly, and in this moment I want to allow myself joy. – Amy

Advertisements