Lần đầu được chụp kỷ yếu với các bạn nhỏ khoá 12

Lần thứ hai test lens Sigma 30 1.4 Art

Lens về cho ra chất ảnh quá ổn – mình cũng không phải chỉnh gì nhiều cả

Bộ ảnh của nhóm mấy bé chơi thân đầy thú vị