2015

Cần làm lại một số thứ, đã sắp xếp được chiếc bàn gọn gàng, lưu trữ hồ sơ ngăn nắp hơn.
my desk in office. 2015

 

Nên giờ bố trí lại các blog của bản thân một tí.

Blog cá nhân – cảm nhận của cá nhân về cuộc sống, chuyện hằng ngày, cảm xúc,…. nói chung là của mình, riêng mình

Blog chia sẻ thông tin – lưu lại những bài viết hay, thú vị về những mảng đề tài mình quan tâm cũng như sẽ bổ sung những hình ảnh do mình chụp – cảm nhận về ảnh và máy móc – là blog: https://kieuphuongloan.wordpress.com

Còn blog về tài liệu môi trường nữa, mà cái này hơi đuối nên tính sau. Làm tốt hai cái trên trước đã.