image
Qua Nhat

Phải công nhận khi được tặng quà thì rất là vui. Vui là vì được nhớ đến nhiều hơn là giá trị món quà. Nếu quà đi du lịch thì nên là cái gì đó có ghi nơi du lịch mà nho nhỏ thì thích nhất.
Ps: hình trên là quà được nhận từ chị trong Sở đi qua Nhật học vài tháng.

Advertisements