Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Đến nơi
– vận chuyển quà xuống nào
Photobucket

vào thăm các cụ ông và cụ bà
Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

chơi với trẻ nhỏ
Photobucket

Photobucket

Photobucket

nghỉ ngơi – vui đùa
Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

chơi với các bé lớn hơn
Photobucket

Photobucket

Photobucket

ra về – chụp hình kỷ niệm – ăn uống
Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Advertisements