Quay gần 2 năm trời mới lấy về được đoạn clip Lễ tốt nghiệp lớp 06MT.