Giấy báo nhập học:

    – Nhận giấy báo nhập học trong ngày 17/8/2012 (có thể nhận thay). Sau ngày này, những học viên không đến nhận giấy báo nhập học, Trường sẽ gửi bưu điện theo địa chỉ ghi trên hồ sơ thi tuyển.

    Chú ý: Đối với các chuyên ngành sau: Đảm bảo Toán học cho máy tính (8 hv), Vật lý địa cầu (5hv), Hải dương học (4hv), Khí tượng khí hậu học (3hv), KTĐT – Hướng Vi điện tử (8hv), Hóa vô cơ (6hv), Sinh thái học (6hv), Khoa học môi trường (6hv) do số lượng học viên ít nên chưa nhận được giấy báo triệu tập học trong đợt này. Trường sẽ có thông báo chính thức về việc mở lớp sau khi có kết quả xét tuyển thẳng vào ngày 24/9/2012.

II. Thủ tục, Hồ sơ nhập học, lệ phí và học phí:

1. Nộp hồ sơ: 8 giờ 00 ngày 07/09/2012 tại Phòng đào tạo sau đại học.

2. Hồ sơ gồm: Phiếu đăng ký nhập học (mẫu) và 2 ảnh 2*3 (1 ảnh dán vào phiếu đăng ký nhập học và 1 ảnh làm thẻ học viên)

3. Lệ phí và học phí (nộp cùng với ngày nộp hồ sơ nhập học):

– Lệ phí nhập học:    50.000đ;

– Học phí cao học:    – Mức thu học phí: Dự kiến 250.000đ/Tín chỉ (TC)

– Học phí học phần 1: Theo số tín chỉ môn học được mở ở học phần 1 (học viên xem thời khóa biểu tạihttp://www.hcmus.edu.vn/ sau ngày 30/8/2012)

III. Lịch sinh hoạt đầu khóa: Đề nghị tất cả các học viên tập trung sinh hoạt đầu khóa học vào ngày 17/09/2012 theo lịch sau:

– Từ 8giờ00: Phổ biến quy chế học tập tại Giảng đường 1;

– Từ 8giờ30: Sinh hoạt chuyên môn tại Khoa và Bộ môn.

IV. Lịch học:

Thời gian đào tạo: 24 tháng, từ tháng 09/2012 đến tháng 09/2014.

Thời khóa biểu chi tiết các môn học của từng nhóm học phần đề nghị học viên xem tại trang web của Trường để đăng ký môn học.

A. Lịch học chung cho cả 2 phương thức đào tạo:

1. Nhóm học phần 1:   17/09/2012 đến 23/11/2012 (10 tuần) : học chuyên môn

02/12/2012 đến 14/12/2012: thi kết thúc học phần

2. Nhóm học phần 2:   17/12/2012 đến 01/02/2013 (7 tuần): học chuyên môn

04/02/2013 đến 15/02/2013: Nghỉ Tết Nguyên Đán

18/02/2013 đến 08/03/2013 (3 tuần): học chuyên môn

18/03/2013 đến 29/03/2013: thi kết thúc học phần.

3. Nhóm học phần 3:   01/04/2013 đến 07/06/2013 (10 tuần): học chuyên môn

17/06/2013 đến 28/06/2013: thi kết thúc học phần

4. Nhóm học phần 4:   15/07/2013 đến 31/08/2013: học Triết và Ngoại ngữ

B. Lịch học riêng của từng phương thức đào tạo:

B.1. Phương thức 1: Phương thức môn học (không thực hiện luận văn thạc sĩ):

1. Nhóm học phần 5:   09/09/2013 đến 15/11/2013 (10 tuần) : học chuyên môn

25/11/2013 đến 06/12/2013: thi kết thúc học phần

2. Nhóm học phần 6:   09/12/2013 đến 24/01/2014 (7 tuần): học chuyên môn

27/01/2014 đến 07/02/2014: Nghỉ Tết Nguyên Đán

10/02/2014 đến 28/02/2014 (3 tuần): học chuyên môn

10/03/2014 đến 21/03/2014: Thi kết thúc học phần

3. Xét tốt nghiệp:         nộp hồ sơ xét tốt nghiệp tháng 08/2014.

B.2. Phương thức 2: Thực hiện luận văn thạc sĩ

1. Xét đăng ký đề tài luận văn thạc sĩ:  Tháng 09/2013

2. Thời gian thực hiện luận án Thạc sĩ: từ tháng 10/2013 đến tháng 06/2014 (8 tháng)

3. Trình luận văn thạc sĩ:  Tháng 07, 08, 09/2014, theo lịch của Bộ môn, Khoa