Để tưởng nhớ người bạn thân của anh là Tobias Wong, nghệ sĩ Frederick McSwain đã “vẽ” nên một bức chân dung từ đúng 13.138 con xúc xắc. Thực ra con số 13.138 kia không hề ngẫu nhiên mà nó chính là số ngày mà người bạn thân của McSwain đã tồn tại trên cõi đời này (anh này mất năm 35 tuổi).
Nguồn http://genk.vn/c191n2012020310113478/buc-chan-dung-lam-tu-13138-con-xuc-xac.chn