Thôi xong rồi…

Thi đấu quá hăng say.

Này thì vượt chướng ngại vật.

Tai họa do giày cao gót mang lại?

Pha này lành ít dữ nhiều đây.

Cứ như đấu vật chuyên nghiệp!