Những người này thực ra đang nằm dưới đường.

Thẳng tắp.

Leo cầu thang.

Chiếc ba lô khổng lồ.

Chở cả mặt trời về nhà.