Gối ngủ.

“Like a boss”.

Kẹp hạt dẻ.

Tập võ.

Tranh thủ tí.

Thân lừa ưa nặng?

Dụng cụ tra tấn?

Biển báo độc chiêu!

“Máy” cào tuyết.

Đèn học.

A con ruồi!

Compa???

Bẫy chuột hạng sang.

Một giải pháp cho laptop cũ máy nóng “100 độ”.

Chuồng chim.