… thì bạn hãy kiên nhẫn và ở gần bên họ.

Advertisements