Ấy sẽ làm gì khi bị người ta cho… ăn “quả bơ” nhỉ???

Click vào tranh để được xem rõ hơn nghen!

Advertisements