Chôm được từ face của bạnh Bích Ngọc – 9/2

Đây là lời tỏ tình của một nhà toán học:

(sqrt(cos(x))*cos(200 x)+sqrt(abs (x))-0.7)*(4-x*x)^0.01, sqrt(9-x^2), – sqrt(9-x^2) from -4.5 to 4.5

Các bạn muốn hiểu được phương trình này thì cứ lên hỏi bác Google nhá. Bảo đảm khá thú

Advertisements