Không chỉ là những chiếc túi đơn điệu thông thường, có lẽ những kiểu túi này còn vượt xa giá trị chỉ dùng để đựng đồ..