Làm từ 11h đêm ngày 28.11 đến 2h sáng ngày 29.11. Nước ngập đầu luôn. Sợ thật ấy. Nhưng được cái là, clip đã làm cho bà con 07MT xúc động.hihi. Đó là điều quan trọng nhất