Trong những ngày rong chơi ở Nha Trang cùng LHTA, nó đã đọc xong cuốn sách “Những kẻ xuất chúng” đã được mượn từ cách đây từ bạn VTHG.

Đọc xong cảm nhận rõ ràng về thành công và những điều tạo nên thành công. Nó thích cái cách lý giải thành công trong cuốn sách và đang hi vọng rất nhiều vào điều đó.

Tự nhiên cảm thấy sự cần thiết của việc xây dựng nền móng. Xây dựng nền móng cho bản thân bằng kiến thức và kỹ năng , các mối quan hệ. Xây dựng nền móng cho một ước mơ chính là tạo điều kiện cho thế hệ sau có thể tiếp nối.