(lấy từ một bài viết trên diễn đàn mtx.vn)

Ta thường nghe:
Trần Quốc Toản tay ko bóp cam ra bả, hận mình không đủ tuổi giúp nước
Thiếu niên Võ Thị Sáu thân là nữ nhi lại khiến lính Pháp ngước nhìn kinh sợ
Anh hùng Kim Đồng, hi sinh ở tuổi 14 để bảo vệ cán bộ cách mạng
Rõ ràng từ xưa đến nay, yêu nước đâu cần tuổi
Anh hùng xuất thiếu niên, thời nào mà chẳng có?
Ta và các ngươi vốn là tri thức trẻ
những chuyện trên đều đã nghe qua.
Ấy vậy mà ko biết lấy điều tốt làm gương
cứ mãi đắm chìm trong những mộng ảo tầm thường.
Huống chi, ta cùng các ngươi sinh phải thời hội nhập, kẻ thù lại kề sát bên.
Văn hóa, chính trị, xã hội như rơm khô gần lửa, chẳng mấy chốc mà bốc hơi.
Xem TV thấy toàn phim tàu, tức ngang cuống họng
Đọc tin tức thấy ngư dân bị tàu chơi bẩn, thương trào nước mắt
Bước vào chợ là lạc giữa mê cung made in china, buồn cho nước nhà
Thật khác nào: dâng thịt cho hổ, tự kề cổ vào đao
Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm viết note, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa; chỉ hận Đặng Tiểu Bình chết quá sớm để nghe ta chửi; còn Hồ Cẩm Đào thì chưa có cơ hội diện kiến để 1 vs 1 với lão ; dẫu cho trăm thân ta lênh đênh tan rã trên biển Đông, nghìn thây ta gởi lại ngoài hải đảo, cũng nguyện xin làm.
Nay, các người là người trẻ, nắm giữ tương lai, lại được nước nhà tạo điều kiện ăn học
Vậy mà thấy nước nhục mà ko biết lo
Ngó kinh ngạch xuất nhập khẩu Việt – tàu như đôi đũa lệch mà không biết ngượng
Thấy thác Bản Giốc, Hoàng Sa – Trường Sa lọt vào tay giặc mà ko biết căm tức.
Lại còn có kẻ đắm chìm trong game online,
kẻ dạt nhà khóc lóc theo mấy anh trai nhảy đẹp,
kẻ chìm trong bia rượu, gái gú
Nếu bất chợt 1 tỷ 2 tàu nó tràn sang
tài khoản game ảo có đánh lại bọn giặc thật?
điệu nhảy đẹp có tránh hết mưa đạn dày?
bia ngọt mồi ngon có làm say chết giặc?
rồi nước mất gái sẽ vào tay ai?
Nay ta bảo thật các ngươi:
nên lấy việc sống cạnh nước lớn làm nguy,
làm láng giềng với thằng bẩn mà sợ.
giặc tàu và ta là kẻ thù không đội trời chung
3000 năm cả trăm lần giao đấu
Thế giặc đang lên như sóng nước
cương lúc này khác gì ta tự diệt vong
Chiến tranh chỉ là bước đường cùng
Nhưng mà ta vẫn còn đường để chọn
Trước mắt phải luyện tập thân thể, trau dồi kiến thức
cho ai nấy đều giỏi như Ngô Bảo Châu
để người người cường tráng như Lý Đức
Sau phải cống hiến hết mình cho đất nước
Ta tin:
thế nước có lúc thịnh khi suy
song hào kiệt thời nào cũng có
Trí tuệ Việt sẽ thành danh, vang tiếng
Đất Việt Nam sẽ hóa hổ, hóa rồng
cho tàu sợ run mà bớt sủa càn
Hồ Cẩm Đào sang Việt Nam phải dạ thưa cung kính
Khi ấy
Chẳng những tông miếu ta được hương khói nghìn thu
Mà tổ tiên các ngươi cũng được bốn mùa thờ cúng,
Chẳng những thân ta kiếp này thỏa chí,
Mà đến các ngươi, trăm đời sau còn để tiếng thơm.
Thế nên:
Chớ nóng máu mà mắc lừa gian kế
Đừng thờ ơ cứ giữ lửa trong tim
Cho nên ta viết bài hịch này để các ngươi hiểu rõ bụng ta !!!!!

Advertisements