đây là cách tính các chỉ số về con người như HDI, HPI, GDI và GEM

Nếu down không được thì báo lại với mình nhé

Advertisements