Ngày đầu tiên đi học Dreamweaver mình được học bài này đó. Một đứa chưa biết chữ nào về lập trình cả. Đi học rồi mới thấy cái hay của nó. Chứ lúc nhỏ sợ lập trình nhất trong mấy cái liên quan đến vi tính mà mình biết

Advertisements