Vào một ngày tháng 5, đang làm bài,một người bạn đã gửi đoạn clip đầy cảm động này đến mình.

Xem mà ngỡ ngàng, xúc động đến rơi nước mắt.

Cuộc sống của nhiều người không được đầy đủ như bao người vậy mà họ vẫn sống, sống để chiến thằng bản thân, sống để cảm nhận được bài học mang tên hạnh phúc