Bài : Tuấn Anh & Việt Tử

Lời mở đầu

Judo bắt nguồn từ Nhu Thuật ( Jujitsu ) , trong đó Ju – có nghĩa là nhu nhuyễn , nhẹ nhàng , mềm mại còn Do – là con đường rèn luyện thể chất và tinh thần . Kỹ thuật trong môn phái Judo rất đa dạng nhưng đều đựa trên 2 yếu quyết là :

( 1 ) – Nhượng bộ sức mạnh để thắng sức mạnh bằng cách lợi dụng chính đối phương ( Uke ) .

( 2 ) – Phá vỡ thăng bằng của Uke để quật ngã anh ta .

Vậy quy luật nào ẩn dấu phía sau 2 nền tảng trên . Chúng ta sẽ cùng khám phá điều này qua loạt bài viết Judo Physics – Các Nguyên Lý Vật Lý .

Advertisements